شیزا tagged posts

بنیانگذار شیزا شهید در تجارت آشپزخانه اختلال ایجاد می کند

[ad_1]

از آن زمان ، او یک حرفه مأموریت محور را رقم زده است. سالهاست که متخصص ظروف آشپزی اکنون به عنوان یک کارآفرین و مدافع حقوق زنان نام خود را به دست آورده است. او همچنین یکی از بنیانگذاران صندوق Malala است که به دختران در سراسر جهان کمک می کند تا به آموزش دسترسی پیدا کنند.

در سال 2019 ، شهید و دو بنیانگذار او شرکت ظروف آشپزخانه مستقیم به مصرف کننده “Our Place” را راه اندازی کردند تا هدف آن کمبود گزینه های آشپزخانه برای آشپزخانه های چند ملیتی آمریکایی باشد و درک ما از ظروف استاندارد آشپزخانه را بر عهده بگیرد...

Read More