شیلدز tagged posts

اسرار زیبایی بروک شیلدز سوگند یاد می کند

[ad_1]

بروک شیلدز بهترین طرفدار است. در زمان مصاحبه ما – برای صحبت در مورد همکاری با کلگیت – او چند هفته از شکستن استخوان ران ، طولانی ترین استخوان در بدن انسان دور شد. با همه حساب ها ، او حق لغو را داشت ، اما این سپرها نیستند.

او می گوید: “به اندازه کافی عجیب ، انجام مصاحبه ها به من کمک کرده تا تمرکز خود را حفظ کنم و بدانم که می توانم این کار را انجام دهم.” زرق و برق. وی گفت: “من فقط مجبورم هر روز یکبار اعتیاد پیدا کنم و آن را مصرف کنم. اما خوب است که تمرکز دیگری داشته باشیم ، حتی برای کمی...

Read More