غیرمعمولی tagged posts

کیت وینسلت موضع بسیار غیرمعمولی در مورد دیدار مجدد جنیفر لوپز و بن افلک دارد

[ad_1]

کیت وینسلت موضع کاملاً غیرمردمی (و به نظر من غیرمعمول) درباره کل دیدار مجدد جنیفر لوپز-بن افلک دارد: او علاقه ای ندارد. به نظر می رسد این قطب مخالف جایی است که بقیه در آن قرار دارند ، من درست می گویم؟ لطفاً مشاهده کنید: به روزرسانی های فراوانی که در این زمینه انجام داده ایم.

در مصاحبه اخیر با نیویورک بار، از وینسلت خواسته شد تا به یک سری اظهارات سریع و غیر مرتبط پاسخ دهد...

Read More