فرانسه tagged posts

توضیحات جنجال باز نائومی اوزاکا – فرانسه

[ad_1]

تنها چند روز پس از موضع گیری نائومی اوزاکا برای محافظت از سلامت روانی خود ، چهار بار برنده گرند اسلم از مسابقات اوپن فرانسه 2021 که رولان گاروس نیز نامیده می شود کنار رفت. در اینجا دقیقاً همان چیزی است که پایین آمد.

نائومی اوزاکا اعلام کرد که در مطبوعات در مسابقات آزاد فرانسه شرکت نخواهد کرد.

در تاریخ 27 مه ، ستاره تنیس تصمیم خود را در یک پست اینستاگرامی ، که پس از آن حذف شده است ، توضیح داد. وی نوشت: “من این را می نویسم تا بگویم در طول رولان گاروس هیچ گونه مطبوعاتی انجام نخواهم داد...

Read More