فریزرپرایس tagged posts

قهرمان المپیک شلی-آن فریزر-پرایس فقط سریعترین زن زنده شد

[ad_1]

تبریک می گویم ، شلی-آن فریزر-پرایس!

دونده جامائیکا فقط عنوان بزرگی را لغو کرد: سریعترین زنان در جهان. طبق گزارش NBC Sports ، 5 بار ژانویه دارنده دو مدال طلای المپیک در 33 سال سریعترین دویدن را طی 33 سال طی کرد. این امر همچنین او را به دومین زن سریع تاریخ تبدیل می کند.

فریزر-پرایس ، که همچنین عنوان جهانی 2019 را از آن خود کرد ، در یک دیدار در کینگستون 10.63 ثانیه 100 متر را ثبت کرد. طبق این نشریه ، این چهارمین بهترین زمان در تاریخ است. وی گفت: “من برای کلمات ضرر می کنم زیرا 10.6 یک رویا ، یک هدف بوده است...

Read More