فزاینده tagged posts

نام کارن محبوبیت فزاینده ای پیدا می کند

[ad_1]

روزهایی که کارن اچ ، کارن پی و کارن ام در کلاس حضور داشتند گذشته است. اکنون ، اگر یک کودک به نام کارن را در مدرسه ابتدایی پیدا کنید خوش شانس خواهید بود. بر اساس ارقام منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی ، در طول سال 2020 ، نام کارن 171 مکان در لیست محبوبیت قرار گرفت ، از 660 به 831 ، هافینگتونگزارش 1 ژوئن.

سال گذشته ، فقط 325 نوزاد دختر به نام کارن نامگذاری شده اند که کمتر از 439 نامگذاری شده در سال 2019 است. کارن سومین نام محبوب دختران در سال 1965 بود ، به این معنی که در آن سال تقریبا 33000 کارن تازه متولد شده وجود داشت...

Read More