لوی tagged posts

جین لوی روزمره مراقبت از پوست خود را رها می کند

[ad_1]

زندگی جین لوی درگیری ای دارد که تقریباً همه ما می توانیم با آن درگیر شویم.

مادر لوی به عنوان یک دختر کوچک به او آموخت که ارزش او در ذهن و صدا و خوبی او است. او می گوید: “هرگز به من یاد نگرفتند كه به عنوان یك زن ارزش شما چقدر زیبا بودن است.” “این بزرگتر بود که بزرگتر شدم ، مانند:” این ارز رایج یک زن در جامعه ما است. “

هرچه بزرگ می شویم ، نادیده گرفتن اهمیت ظاهر ما – حداقل برای افراد دیگر – دشوار می شود. البته از نظر لوی این احساس بزرگتر می شود. او به سادگی می گوید: “من یک بازیگر هستم.” “کار من فیلمبرداری از چهره ام است...

Read More