لکسی tagged posts

Grey’s Anatomy دوباره مارک و لکسی را به هم پیوند داد و طرفداران احساسی هستند

[ad_1]

هشدار: اگر گرفتار آن نشوید ، اسپویلرها پیش رو هستند آناتومی گری.

هنگامی که آخرین بار مردیت گری را دیدیم ، او در حال مبارزه برای زندگی در یک دستگاه تنفس در یک بیمارستان بود و از اثرات COVID-19 رنج می برد. اما در ذهن مردیت – یا در فضای بین زندگی و مرگ ، بسته به تفسیر شما – او در یک ساحل است ، با خوشحالی به همراه شوهر فقیدش ، درک … و در آخرین قسمت ، خواهر ناتنی مرحومش ، لکسی ، دیدار می کند.

خاکستری در پایان اپیزود 25 مارس در مراسم تبلیغ مجدد دختران گری طعنه زد ، اما آنچه آنها نشان ندادند این ب...

Read More