مادربزرگهایش tagged posts

خانواده سلطنتی عکسهای پیش از این دیده نشده شاهزاده فیلیپ را با مادربزرگهایش منتشر کردند

[ad_1]

خانواده سلطنتی به تازگی چند تصویر دیده نشده از شاهزاده فیلیپ و نوه هایش را منتشر کرده اند.

در پستی از چهارشنبه 14 آوریل ، حساب اینستاگرام خانواده سلطنتی می نویسد: “ملکه و دوک ادینبورگ که در سال 2018 توسط هفت نوه و مادر بزرگ خود در قلعه بالمورال محاصره شده اند.” در کنار این عنوان ، یک عکس صمیمی و شیرین از پادشاه ، شوهرش و فرزندان پراکنده آنها ، گرفته شده توسط دوشس کمبریج ، کیت میدلتون.

مردم گزارش می دهد که دو نوه که در تصویر نیستند (زیرا آنها هنوز به دنیا نیامده بودند) فیلیپ را به عنوا...

Read More