مارن tagged posts

مارن موریس برای مادران ناامن در مورد بدن هایشان پس از نوزاد پیغام نقطه ای دارد

[ad_1]

مارن موریس یکی از مخرب ترین و منسوخ ترین عباراتی را آزار می دهد که مادران امروزی را آزار می دهد: “بدن خود را پس بگیرید” پس از تولد.

موریس ، که بیش از یک سال پیش از فرزند اول خود ، یک پسر ، با همسر رایان هورد استقبال کرد ، به اینستاگرام رفت تا خود را با یک سوتین و لباس زیر ساده در رختخواب در حال استراحت نشان دهد. او در عنوان نوشت: “من هرگز نمی گویم” دوباره تلاش می کنم بدنم را برگردانم “. هیچ کس آن را نگرفت ، من آن را مانند مجموعه ای از کلیدها از دست ندادم...

Read More