مارگوت tagged posts

اسکار 2021: مارگوت رابی اولین شیک بنگ را ارائه داد

[ad_1]

اسکار 2021 در کمال تعجب در جلوی سبک ارائه می شود. علیرغم فرش قرمز کوچکتر و لیست مهمان محدود ، عوضی ها برگشتند. و گرچه لباس ها بسیار خوب بودند ، اما برنده های واقعی زیبایی ظاهری بودند – رژ لب قرمز با تمام قدرت برگشته بود و سایه چشم رنگارنگ در حال شکل گیری است تا به عنوان یک روند جذاب برای بهار شناخته شود. هر چند یکی از غیر منتظره ترین زیبایی های شب ، موهای چتری جدید مارگوت رابی بود.

این زن و بازیگر با یک دم ساده و ساده و دم اسبی ، برای اولین بار یک جفت موی چتری ساحل و صاف ارائه داد...

Read More