ماندگار tagged posts

بهترین رژ لب ماندگار برای استفاده از ماسک صورت

[ad_1]

در زمان های قبل ، چیزی نبود که بتواند مانند کشیدن رژ لب روحیه من را تقویت کند. این روزها به همین سادگی نیست. حتی با استفاده از بهترین فرمول های ماندگار رژ لب ، تهیه این انتخاب بدون لکه زدن در سراسر ماسک و صورت من 10 برابر دشوارتر است.

راه حل ساده در اینجا این است که (الف) از ماسک چشم پوشی کنید یا (ب) از رژ لب پرش کنید ، اما برای من هیچ کدام اتفاق نمی افتد. ماسک ها هنوز هم در فضای بسته توصیه می شوند و رژلب کلید ایجاد عادی روز به روز من است. حتی اگر کسی قصد دیدن Chanel قرمز گیلاس من را ندارد ، اما من یا زوم من تماس می گیرم ، این باعث می شود که کنار هم قرار بگیرم و آماده استفاده از روز هستم...

Read More