مانز tagged posts

یاسمن مانز روتین مراقبت از پوست خود را رها می کند

[ad_1]

شاعر یاسمن مانس اعتماد به نفس خنکی را ساطع می کند. او اخیراً یک کتاب شعر منتشر کرده است ، دختر سیاه پوست با خانه تماس می گیرد ، به ستایش درخشان. او نوعی اینستاگرام را اجرا می کند که شاعران شرور را وادار به نوشتن آیات غبطه انگیز می کند. و او از طریق پروژه خود خرید علف هرز از زنان یک کار نادر برای یک شاعر انجام داده است – از پیام خود درآمدزایی می کند ، بدون اینکه سبک خود را فدا کند.

به نظر می رسد ، او در خانه در جهان است.

نه کاملا...

Read More