ماهر tagged posts

متخصصان ماهر در ادیشا “E-Waste To Wealth” هستند

[ad_1]

متخصصان ماهر در ادیشا
منبع تصویر: BERHAMPUR ITI

متخصصان ماهر در ادیشا “E-Waste To Wealth” هستند

زباله های الکترونیکی در نهایت می توانند تأثیرات وحشتناکی بر محیط زیست ما داشته باشند. متخصصان ماهر در ادیشا ، ITI Berhampur خلاقیت زباله الکترونیکی را با خلق هنر با بازیافت قطعات الکترونیکی که فایده ای ندارند ، آغاز کردند. هدف افزایش آگاهی از پسماندهای الکترونیکی و نحوه کاهش آنها است تا افراد بیشتری زباله های الکترونیکی خود را در سطح خرد چرخه بزنند. هدف اصلی راحتی بیشتر و بیشتر مردم برای دوچرخه سواری است و این به اقتصاد دورانی همراه با مهارت آموزی کارآموزانی که تحت آموزش مهارت هستند ، کمک خواهد کرد...

Read More