مایع tagged posts

دمی لواتو در مورد همجنس باز بودن خود گفت: “من الان خیلی مایع هستم”

[ad_1]

دمی لواتو اخیراً در مورد رابطه جنسی خود صحبت کرده است زرق و برقداستان جلد مارس ، که به ما می گوید ، “وقتی پیرتر شدم ، فهمیدم که واقعاً چقدر کویر هستم. در این سال گذشته من با یک مرد نامزد شده بودم ، و وقتی کار نکرد ، مثل این شدم که این یک علامت بزرگ است. فکر کردم قرار است زندگی ام را با کسی سپری کنم. اکنون که قصد نداشتم ، این احساس آرامش را احساس کردم که می توانم حقیقت خود را زندگی کنم. “

و حالا او چیزهای بیشتری را فاش می کند...

Read More