متنوع tagged posts

انفجارهای متنوع مرسوم ، مد روز هستند و همه نوع دهه 70 عالی هستند

[ad_1]

این را به دلیل کمبود بارز اقدام آرایشگاه در ماه های اخیر سرزنش کنید ، یا وسواس جمعی ما با موهای دهه 70 جنا کلمن در درام BBC مار، اما “موهای چتری” خنک دخترانه رو به پیشرفت است – و ما برای آن اینجا هستیم. یک شبح یکپارچه ، نوارهای مواج با طول طولانی تر تعریف می شوند – کوتاه تر به سمت مرکز پیشانی – که در پایین طرفین صورت فارغ التحصیل می شوند. همانطور که در شخصیت کلمن ، ماری-آندره لکلرک ، و همچنین افرادی مانند فارا فاوست ، گلدی هاون و بریژیت باردو در روزهای گذشته دیده می شود. آنها را نسخه بادگیر پرده ، حجیم تر ، دهه 70 تصور کنید...

Read More