مجللترین tagged posts

امی شومر برای دریافت واکسن COVID-19 خود مجللترین لباس را به تن کرد

[ad_1]

به آن مد می گویند ، عزیزم ، آن را جستجو کن. من البته در مورد امی شومر صحبت می کنم که برای دریافت واکسیناسیون COVID-19 خود در اواخر ماه مارس لباس کامل پوشید. این بازیگر و کمدین خنده دار با کمال کمک سوراخ شانه را در لباس برید و سفر را در اینستاگرام مستند کرد.

او در یک مونتاژ ویدئویی که اواخر روز یکشنبه ، 28 مارس ارسال کرد ، واگن قطار ستاره توسط شوهرش کریس فیشر از خیابان های بارانی نیویورک به یک سایت واکسیناسیون رانده می شود...

Read More