مرده tagged posts

طرفداران قانون و نظم از وجود همسر مرده برای بازگرداندن پایدار استفاده می کنند

[ad_1]

کارآگاه استابلر (کریستوفر ملونی) دوباره به صفحه نمایش ما بازگشت قانون و نظم: جرم سازمان یافته، که مطمئناً دلیل جشن گرفتن است. همانطور که گفته شد ، برخی از آنها با خط داستانی که این شخصیت محبوب را دوباره وارد صحنه می کند ، مشکل دارند.

اگر در حال تماشای این برنامه هستید ، می دانید که استابلر پس از کشته شدن همسرش در حمله بمب گذاری ، دوباره به قتل قاتلان همسرش کتی (ایزابل گیلیز) پیوست. (حمله بود مورد نظر برخی از بینندگان ناراحت هستند كه كتی مجبور به مردن شد تا استابلر دوبار...

Read More