مزرعه tagged posts

این عکسهای کیت میدلتون در یک گوسفند نوازش مزرعه بسیار عجیب است

[ad_1]

من فقط می خواهم با همه شما همسطح شوم: فراتر از باورم دچار استرس شده ام و این عکسهای کت میدلتون برای نوازش گوسفندان در یک مزرعه همه چیزهایی است که من دارم.

بسیار خوب ، این اغراق است ، اما سلام ، این روزها همه چیز سخت است. ما هنوز در وسط یک بیماری همه گیر هستیم ، اما آنجا هستند برخی از آسترهای نقره ای: جهان به آرامی واکسینه می شود ، تابستان در راه است و دوک و دوشس کمبریج فقط از حیوانات اهلی گوسفند عکس گرفته اند که بسیار جالب است و برای من آرامش مورد نیاز را به ارمغان می آورد. گردش سلطنتی در روز سه شنبه 27 آوریل انجام شد و می توانید چند عکس را در زیر بررسی کنید...

Read More