مسائلی tagged posts

آنا فاریس در مورد مسائلی که در هر دو ازدواج خود با آن روبرو شده بود واقعاً فهمید

[ad_1]

در قسمت اخیر پادکست او ، فاقد صلاحیت، آنا فاریس مسائلی را در شخصیت شخصی خود فاش کرد که فکر می کند در ازدواج هایش مشکلی ایجاد کرده است.

Faris گفت: صریح و صریح با گوئینت پالترو در مورد یادگیری از طلاق ، گفت: مردم) ، “دو ازدواج دیگر من با بازیگران بود و من فکر نمی کنم که ما در از بین بردن قدرت رقابت کار بزرگی انجام دادیم.”

“یا حداقل من این کار را نکردم [do that work]، یک فرد مغرور بودن ، و مایل به آشکار کردن آسیب پذیری نیست ، “ادامه داد.

Faris از سال 2004 تا 2008 با بن این...

Read More