مشاعره tagged posts

بررسی سوتین فلفلی: چرا این سوتین ایده آل برای مشاعره های کوچک است

[ad_1]

من همیشه خودم را کسی می دانم که سینه ای دارد که به سختی آنجاست. اما این فقط به این دلیل نیست که من 32A هستم – بلکه به این دلیل است که وقتی به خرید می روم ، دائماً به من یادآوری می شود که خارج از «حد معمول» برای سینی های سنتی نیستم. مخفی نیست که یافتن سوتین هایی که متناسب باشد (در مقایسه با سلیقه هایی که مناسب آن هستید) به) وظیفه ای است که گفتن آن برای افراد دارای جثه کوچک مانند خودم راحت تر است. در واقع ، من سالها استعفا دادم که فقط از دستبند استفاده می کردم ، زیرا نقاشی های آنها به شکل طبیعی شکل مشاعره من است...

Read More