منفجر tagged posts

موهای منفجر دهه 90 بازگشت به سال 2021 و بهتر از همیشه

[ad_1]

در حالی که دهه 90 و اوایل اوضاع از چند ماه گذشته روند رو به پیشرفت داشته است – سال گذشته موهای زائد و شاخه های بافته شده بزرگ بودند – بیشتر به گرایش به انرژی و جوانی آن زمان مربوط می شد. این تأکید بر لهستانی مانند یک پدیده کاملاً پسا همه گیر احساس می شود. به علاوه ، این سبک ایده آل برای نشان دادن موهای پرده ای است که ممکن است نتیجه اولین بازدید شما از سالن در یک سال باشد.

الکس براون ، آرایشگر مشهور موافق است...

Read More