مهره مار هندی لری tagged posts

مهره کبری هندی

Mirror Image 03 developer hobby meeting mirror music series stage tech vector whiteboardاما با پایان جنگ جهانی اول و نیاز مبرم به تعمیرات و تخریب جنگ و تولید انبوه ساختمان ها، گرایش به معماری مدرن رو به رشد است. جنبش هنر جدید نام سبکی در اروپا است که برای اولین بار در هنرهای تزئینی مانند طراحی پارچه، تولید کتاب و مبلمان در دهه 1880 آغاز شد. معبد ویمبلدون، که تماماً از مرمر سفید ساخته شده است، مجموعه ای از ستون های نامنظم است که به یک عرشه حکاکی شده ساده با هلال های خیالی متصل شده اند. بالای آن یک گنبد مرمری قرار دارد که مجسمه های زیادی بر روی آن ساخته شده است. حفره های کنده کاری شده و سنگی آن شهرت زیادی دارد...

Read More