موزلی tagged posts

ماریسا موزلی فقط در 10 بزرگترین جوانترین سرمربی زن سیاه پوست شد

[ad_1]

ماریسا موزلی ، سرمربی جدید تیم بسکتبال بانوان دانشگاه ویسکانسین ، کار خود را برای او قطع کرده است. او در حال شروع کار جدیدی در ده بزرگ است ، به عنوان یکی از تعداد فزاینده ای از زنان در پست های رهبری ورزشی ، در کانون توجهات قدم می گذارد و همه کارها را انجام می دهد در حالی که یکی از چالش برانگیزترین سالهای ثبت شده را مرور می کند. “شما در حال بهبود وضعیت بازیکنان خود ، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی ، در طی یک بیماری همه گیر و اجتماعی هستید. شما می خواهید درگیر شوید و به تلاش برای تغییر جهان ادامه دهید. او می گوید: “اوه ، و من نیز باید بخوابم”...

Read More