موهایم tagged posts

من آب برنج را روی موهایم می گذارم

[ad_1]

برنج یک ماده اصلی آشپزخانه است که تقریباً در هر انبار پیدا می شود – طبخ آن آسان است و با اکثر ظروف جفت می شود. آب برنج – به معنای واقعی کلمه آب باقی مانده از برنج پخته شده شما – همچنین هنگام نیاز به حجم و درخشش اضافی ، یک ماسک عالی برای مو ایجاد می کند.

قرن هاست که از آب برنج برای خشک شدن و شکنندگی مو استفاده می شود. محققان دریافتند که زنان ژاپنی ساکن دوره هیان (794 تا 1185) – که به داشتن قفل های ضخیم و به طول کف مشهور هستند – آب باقی مانده از شستشوی دانه را می گیرند و از طریق موهای خود شانه می کنند ، که وز شدن مو را به حداقل می رساند و از شکستگی محافظت می کند ...

Read More