میم tagged posts

گوینت پالترو بهترین واکنش را نسبت به این میم از خودش و بن افلک داشت

[ad_1]

گوئینت پالترو از سال 1997 تا 2000 با بن افلک در حال خاموش و برقراری ارتباط بود. مارک سلامتی و سبک زندگی پالترو ، گوپ ، در یک پست اخیر در اینستاگرام تصمیم گرفت سرگرم کننده سابق بنیانگذار خود باشد: افلک

آنها عنوان الگوی رفتاری را زیرنویس کردند ، “‘Tis the season ♊” ، و پالترو اظهار نظر کرد ، “اوه خدای من ، بچه ها”.

این پست بیش از 20،000 پسندیدن و صدها نظر را به خود اختصاص داده است. یک نفر اظهار داشت ، “دلیل شماره 1391037 چرا گوئینت یک نماد است.” دیگری نوشت: “رفتار نوجوان بدخلقش را دوست داشته باش …”...

Read More