نشود tagged posts

چه اتفاقی می افتد که یک شریک واکسینه شود و دیگری شریک نشود؟

[ad_1]

این روزها تعداد بیشتری از افراد واکسن COVID-19 را دریافت می کنند ، از 214 درصد از جمعیت ایالات متحده آمریکا از زمان توزیع در 14 دسامبر تحت پوشش واکسن COVID-19 قرار دارد. با این وجود ، موارد مختلف در مناطق مختلف کشور متفاوت است ، بیماری های دیگری مانند آسم یا BMI در این کشور وجود دارد. دامنه چاقی ساکنان ایالاتی مانند نیویورک و تگزاس را برای واکسن واجد شرایط می کند در حالی که دیگران همچنان منتظر می مانند – و در بسیاری از موارد ، این وضعیت منجر به وضعیتی شده است که نیمی از زوجین واکسینه می شوند در حالی که دیگری اینگونه نیست...

Read More