نقاب tagged posts

Sexy Beasts ، نمایش جدید دوستیابی Netflix ، آیا خواننده نقاب دار با عشق کور است

[ad_1]

Netflix مانند بوفه خدمات پخش جریانی است – چیزی برای همه وجود دارد. و هیچ چیزی بیش از این را مجسم نمی کند جانوران سکسی، جدیدترین سریال واقعیت آن است. این نمایش شامل ، منتظر آن باشید ، مجردانی که در حالی که لباس ast جانوری پوشیده اند ، قرارهای کور می روند؟ حیوانات؟ موجودات اسطوره ای؟ پروتزهای اصلی در این امر دخیل هستند. فکر عشق کور است ملاقات می کند خواننده نقاب دار.

این سریال دوست یابی توسط فاجعه راب دلانی ستاره و کمدین ، تنوع گزارش ها...

Read More