نهفته tagged posts

آنچه در زیر در Netflix نهفته است: آن پایان گیج کننده ، توضیح داده شده

[ad_1]

اگر تماشا کردید آنچه در زیر قرار دارد در Netflix و هنوز در حال خراشیدن سر خود هستید ، شما تنها نیستید. این هیجان ، که در ابتدا در ماه دسامبر منتشر شد ، زندگی جدیدی را در بستر پخش جریانی پیدا کرده است و به جمع دیگر هیجان های صابونی ، ویروسی مانند توهمات کشنده و امر مهلک. این زیر ژانر تقریباً به یک امضای Netflix تبدیل شده است. آنها فیلم هایی هستند که لزوماً مورد تحسین منتقدان قرار نمی گیرند اما به لطف امتیازات برنامه نویس ، بازیگری در فضای مجازی و ملودرام مادام العمر بسیار تماشا می شوند...

Read More