هدبندهای tagged posts

هدبندهای نازک برای سال 2021 مد هستند: بهترین هدبندهایی که می توانید امتحان کنید

[ad_1]

ما در چند سال گذشته به اوج لوازم جانبی مو رسیده ایم و هنوز سرعت آنها کم نشده است. با این حال ، آخرین روند کمی پایین تر است: هدبندهای نازک.

اواخر سال 2019 (و چند ماه اول سال 2020) همه چیز در مورد هدبندهای بزرگ و بزرگ بود که بلر والدورف را شرمنده می کرد. از باند پرادا گرفته تا اینستاگرام ، سربندهای ابریشمی برجسته ، مرواریدپوش و مخمل همه جا دیده می شد. هیچ لباس لباس دخترانه آن دختر کامل نبود و گروه موسیقی گره ای از Lele Sadoughi بالای سرش قرار نداشت.

هنگام...

Read More