هست tagged posts

“دفتر خاطرات بریجیت جونز” ، درست همانطور که هست ، 20 سال بعد عالی است

[ad_1]

بیست سال پیش در این هفته ، دفتر خاطرات بریجیت جونز در سینماها اکران می شود. و مانند قهرمان اصلی ، مردم بلافاصله شروع به افشای خود کردند.

جاناتان روزنبام از فیلم برای آن نوشت: “این خیلی تهاجمی است.” شیکاگو ریدر. پیتر بردشاو ، که منتقد ارشد سینما بود و هست روزنامه گاردین، چندین خط از بررسی خود را به تأثیرات افزایش وزن معروف رنه زلوگر برای این نقش اختصاص داد. وی نوشت: “رانهای او به طرز چشمگیری فرو رفته و ته بزرگ او به اندازه یك گالئون غرق شدن زیبا است...

Read More