هیویت tagged posts

جنیفر لاو هیویت می گوید روزنامه نگاران عادت داشتند مستقیم از او در مورد پستانهایش سال کنند

[ad_1]

جنیفر لاو هیویت در مورد “برخوردهای ناخوشایند” ای که با خبرنگاران هنگام انجام مطبوعات برای فیلم خود در سال 2001 داشته صحبت می کند ، قلب شکن ها. در آن زمان ، هیویت در اوایل 20 سالگی بود و او در اخیر توضیح داد کرکس مصاحبه چگونه مرکز بسیاری از مصاحبه ها در اطراف بدن او چرخید.

“جالب است ، من فقط مستند بریتنی اسپیرز را تماشا کردم [Framing Britney Spears]، و آن قسمت کامل در آنجا است ، در مورد سینه های او صحبت می کند...

Read More