ویژگی tagged posts

Spotify ویژگی “فقط شما” را با قرائت نمودار تولد و موارد دیگر اضافه می کند

[ad_1]

طبق گفته اسپاتیفای ، شما واقعاً هستند بالاخره خاص. آخرین ویژگی تجزیه و تحلیل داده های پلتفرم استریم ، یک کمپین جدید درون برنامه ای به نام فقط شما است که عادات گوش دادن شما را به صورت Spotify Wrapped تحلیل می کند.

فقط شما فقط دنبال هنرمندان برتر خود نیستید. درعوض ، فعالیتهای پخش جریانی شما ، ترتیب بازی هنرمندان و موارد دلخواه اخیر را بررسی می کند. مهمترین ویژگی ، نمودار تولد صوتی شما است که براساس تفسیر آنچه که آن دسته از نشانه ها نشان می دهند ، برای خورشید ، ماه و نشانه طلوع قرائت می کند. “علامت خورشید شما جزئیاتی درباره هنرمندی است که در شش ماه گذشته بیشتر به او گوش داده اید...

Read More