پسا tagged posts

بحران سبک شخصی ، پسا همه گیر

[ad_1]

حدود شش ماه مانده به قرنطینه ، مال دورهام یک سبک اعتراض به سبک شخصی داشت.

“من تصمیم گرفتم ،” شما می دانید چه ، من یک زن 34 ساله کوئین هستم. من می خواهم نوعی زن کوئر باشم که حلقه های زیادی را روی انگشتان خود دارد ، “” او می گوید.

قبل از همه گیری ، سبک او “بسیار زنانه” بود: او لباس و دامن را دوست داشت ، و موهای کوتاه و طبیعی خود را به رنگ رنگین کمان رنگ می کرد. گرچه پس از ماه ها در خانه با شلوار عرق ، خودش را پیدا کرد که می خواهد چیز دیگری را امتحان کند – پیراهن های دکمه دار ، شلوار سیگار ، بلیزرهای مخملی و البته همه آن انگشترها...

Read More