پورتر tagged posts

بیلی پورتر روتین مراقبت از پوست خود را رها می کند

[ad_1]

بیلی پورتر می داند که چطور می تواند یک نمایش را به نمایش بگذارد – عملکرد برنده امی خود را در نقش Pray Tell در FX ببینید ژست یا به معنای واقعی کلمه هر یک از فرش قرمزهای او به عنوان اثبات. اما وقتی آرایش صحنه (یا فرش قرمز) از بین می رود ، بازیگر و خواننده به همان اندازه به روال مراقبت از پوست خود پایبند هستند. او می گوید: “من واقعاً از پوست خود مراقبت می کنم.” زرق و برق. “پوست شما راهی است که شما با آن رفتار می کنید. بنابراین ، من با پوست خود به خوبی رفتار می کنم و در عوض با من نیز به خوبی رفتار می کند...

Read More