پینکت tagged posts

چرا دختر جیدا پینکت اسمیت ، بید ، او را قانع کرد که سرش را بتراشد

[ad_1]

گرچه او سالها است که سبکهای فوق العاده کوتاهی را از خود نشان می دهد ، اما جادا پینکت اسمیت فقط غرق در نهایت شد و سرش را کاملاً طاس کرد. وی همچنین در مورد چرایی اهمیت این لحظه برای او و یکی از اعضای خاص خانواده که به او کمک کرد تا به آن برسد ، گفت.

در سال 2018 ، پینکت اسمیت فاش کرد که با ریزش موی بزرگ دست و پنجه نرم می کند. مطابق جذابیت، او در طول سال گفت بحث میز قرمز، “صحبت کردن در مورد آن کار آسانی نیست ، اما من می خواهم در مورد آن صحبت کنم” و ماجرای ریزش تعداد انگشت شماری از موها هنگام دوش گرفتن را بازگو ...

Read More