چندین tagged posts

کریسی تیگن می گوید او و جان لجند چندین بار در ملا Public عام رابطه جنسی داشته اند

[ad_1]

هیچ رازی نیست که کریسی تیگن و جان لجند با یکدیگر وسواس داشته باشند. آنها احتمالاً یکی از مهربان ترین زوج های هالیوود هستند. اما با توجه به این واقعیت که آنها عمارتی دارند که هر وقت بخواهند می توانند در آن عشق ورزند ، کمی تعجب کردیم که فهمیدیم آنها در سراسر هالیوود نیز این کار را کرده اند. یا حداقل چند بار در جمع.

حضور در یک قسمت اخیر از نمایش دیرهنگام با جیمز کوردن، مدل و نویسنده کتاب آشپزی ، تیگن بازی Spill Your Guts or Fill Your Your Guts را بازی کرد ، بازی ای که مهمان را به اعتراف به حقایق شر...

Read More