چو tagged posts

جان چو به دلیل موهایش ترند است

[ad_1]

موهای جان چو بسیار جذاب هستند – اندازه تقریبی و شکل تقسیم موز قابل تقسیم – در تبلیغاتی برای انیمیشن محبوب Netflix گاوچران Bebop. این بازیگر 48 ساله ابتدا موهایی ضخیم ، بالشتک ، حجیم ارائه می دهد. این نوع موهای قابل لمس است که باعث ترس فصل اول می شود دوران آناتومی گری پاتریک دمپسی

این نوع مویی نیست که اینترنت می تواند از بین ببرد...

Read More