چیزها tagged posts

گفته می شود کلر کراولی و دیل ماس “در حال کار بر روی چیزها” هستند

[ad_1]

صرف تموم شدن به معنای واقعی تموم شدن نیست! کلر کراولی و دیل ماس ، این زوج با چنان شیمیایی زیادی که کراولی به عنوان لیسانس برای حضور در کنار او به کار خود پایان داد ، علی رغم برخی مشکلات اخیر ، هنوز اعلام نمی کنند که آن را ترک کند.

اگرچه آنها در مقطعی نامزد بودند و در نیویورک با هم زندگی می کردند ، ماس و کراولی در ژانویه از هم جدا شدند و گرچه هنوز رسما به هم نرسیده اند ، اما طبق گفته منبعی که با او صحبت کرد مردم.

این منبع گفت: “دیل و کلار عمیقا به یکدیگر عشق و علاقه د...

Read More