کادربندی tagged posts

بریتنی اسپیرز می گوید پس از آزاد شدن کادربندی ، “او دو هفته گریه کرد”

[ad_1]

بریتنی اسپیرز در مورد احساس خود از زمان قاب بندی بریتنی اسپیرز مستند منتشر شد. او ظاهراً خطاب به نیویورک تایمز دکتر ماه گذشته اما اکنون مستقیماً توضیح می دهد که چگونه بر او تأثیر گذاشته است.

“زندگی من همیشه بسیار گمانه زنی شده است … تماشا کرده … و در کل زندگی من قضاوت شده است !!! برای عقل من نیاز دارم که هر شب از زندگی ام باiamstevent برقصم … احساس وحشی و انسانی و زنده بودن کنم !!! من تمام زندگی ام را در معرض دید مردم قرار داده ام … !!! “او زیرنویس ویدیویی از اینستاگرام خود را در حال رقصیدن در تاریخ 30 مارس عنوان کرد...

Read More