کارکنان tagged posts

49 بهترین هدیه برای پرستاران و کارکنان بهداشت و درمان: هدایای متشکرانه متشکرم

[ad_1]

برای تشکر از همه متخصصان مراقبت های بهداشتی در زندگی خود ، به ویژه پس از سال 2020 ، به تعطیلات احتیاج ندارید. اما با توجه به فرسودگی شدید و دل درد ناشی از بیماری همه گیر ، هدایای پرستاران در سن COVID-19 بسیار قابل تأمل است. به یک کار دشوار رسیده است

هر متخصص پزشکی به شما می گوید که این روزها بهترین هدایا برای کارمندان مراقبت های بهداشتی شامل استفاده از ماسک ، واکسن زدن و کمک به محدود کردن شیوع ویروس کرونا است. اما اگر می خواهید هدایای معناداری به آن لیست اضافه کنید ، ما مستقیماً به سراغ منبع ایده های متفکرانه و کاربردی رفتیم...

Read More