کامینگز tagged posts

چگونه ویتنی کامینگز شب ها می خوابد

[ad_1]

کمدین ویتنی کامینگز می گوید: “خواب برای من واقعاً یک معامله بزرگ است.” “ما در مورد خواب صحبت می کنیم طوری که گویی فقط در مورد ملحفه و بالش شماست. من یک فصل کامل در کتاب خود در مورد روزمره خواب خود با مقابله با ضربه و میگرن در دوران کودکی ارائه کردم – خوابم از دست می رود “آیا فردا در این کار می خواهم سردرد بگیرم؟ اگر میگرن بگیرم چه؟ ”

کامینگز از کودکی در خواب مشکل داشته است – او می گوید: “من عجیب و غریب بودم که نمی توانم در هنگام خواب به خواب بروم و روز بعد می توانم تمام روز را مانند غبار Cheeto ، Wet n ‘Wild و براق بخواب...

Read More