کلتون tagged posts

کلتون آندروود از کارشناسی به عنوان همجنسگرا بیرون می آید

[ad_1]

لیسانسکلتون آندروود به عنوان یک همجنس باز ظاهر شده است.

ستاره تلویزیون واقعیت حقیقت خود را با رابین رابرتز در میان گذاشت صبح بخیر آمریکا.

وی گفت: “امسال برای بسیاری از افراد بسیار زیاد بوده است ، و احتمالاً باعث شده است که بسیاری از مردم خود را در آینه نگاه کنند و بفهمند آنها چه کسانی هستند و از چه چیزی فرار کرده اند یا زندگی خود را به تعویق انداخته اند.” “و برای من مدتهاست که از خودم فرار کرده ام. مدتهاست که از خودم متنفرم. من همجنسگرا هستم و اوایل امسال با این مسئله کنار آمدم و در حال پردازش آن بودم. گام بعدی در همه اینها آگاهی دادن به مردم است. من هنوز عصبی هستم ، اما مطمئناً این یک سفر بوده است...

Read More