کلوم tagged posts

تماشای هیدی کلوم که موهای خود را قطع می کند یک سفر است

[ad_1]

آرایش موی شما به اصلی ترین اصل در زندگی قرنطینه تبدیل شده است. ما در آوریل گذشته شاهد بودیم که بلا حدید این کار را انجام داد و اکنون هایدی کلوم موضوع را به دست خود می گیرد.

این سوپرمدل در تاریخ 25 مارس ویدئویی را از اینستاگرام خود منتشر کرد که خودش موهایش را برش می زد. او به شوخی گفت که تغییر شوهرش ، تام کائولیتز را ایجاد کرده است ، که به کلوم گفت مدل موهای مورد علاقه او “طولانی با موی چتری است.” بنابراین او تصمیم گرفت که در انجام این سبک کار خودش را بکند...

Read More