کمالی tagged posts

نورما کمالی در 75 سالگی از همیشه قویتر است

[ad_1]

نورما کمالی جایگاه دائمی در تاریخ مد کسب کرده است. پیرمرد 75 ساله کت افسانه ای کیسه خواب را خلق کرد. او شلوار جین را برای استودیوی 54 طراحی کرده است. آن ظاهر معروف فارا فاوست با موهای غول پیکر و لباس شنای قرمز است؟ این کت و شلوار Norma Kamali است. کمالی به معنای واقعی کلمه در یک موزه است – طراحی های او در Met و Smithsonian نگهداری می شود.

طراحان مشهور دیگر ممکن است دهه هشتم خود را با واکس زدن درباره روزهای خوب گذشته ، تماشای جوایز موفقیت های زندگی خود را ببینند. نه کمالی. او جوایز را می پذیرد ، اما همچنین یک خط سیال جنسیتی ایجاد کرده است...

Read More