کنندگان tagged posts

لورا درن و ماریان گارگر تهیه کنندگان “اگر اتفاقی بیفتد من شما را دوست دارم” در فیلم کوتاه نامزد اسکار که در سراسر TikTok است

[ad_1]

با توجه به سالها تجربه شما – آیا درست است که بگویم تقریبا 30 سال کار در انیمیشن؟

بله ، و من فقط 29 سال دارم ، بنابراین این باورنکردنی است. [Laughs.]

دقیقا. [Laughs.] و چگونه است که شما همچنین نامزد اسکار برای یک فیلم کوتاه انیمیشن با یک تیم انیماتور تمام زنان هستید؟

اوه ، ذهنم را به باد می دهد. بسیاری از داستان نویسی ها بیشتر توسط خانم ها انجام می شد و ما یک آهنگساز زن داریم. ما هرگز تصمیم نگرفتیم که به طور خاص بگوییم فقط زنان انیماتور می خواهیم. ما فقط می خواستیم بهترین فرد را برای این کار پیدا کنیم...

Read More