کوربت tagged posts

جان کوربت می گوید از او خواسته نشده است به راه اندازی مجدد فیلم “Sex and the City” بپیوندد

[ad_1]

صحبت از The Wonder Years، طبق IMDb به شما جک کوربت اعتبار دادند. آیا این درست است؟

درسته. وقتی برای انجمن بازیگران نمایشگر ثبت نام کردم ، پیش از این بازیگری به نام جان کوربت حضور داشت. اما در واقع ، در اولین کارت SAG من ، نام من Nate Corbett بود زیرا نام پدربزرگ من Nate بود و من نمی توانستم از John استفاده کنم. من مدتی Nate را امتحان کردم و هنوز هم عکسهای قدیمی زیادی با Nate Corbett در آن دارم ، اما هیچ کس هرگز مرا نیت صدا نمی کرد. پدر من هم جان بود ، اما همه خانواده اش او را جک صدا می کردند ، بنابراین من جک را امتحان کردم. من نمی خواستم جان جی کوربت باشم چون صدای آن را دوست نداشتم. بنابراین جک کوربت را امتحان کردم...

Read More