کوستار tagged posts

شارون استون می گوید یک بار تهیه کننده ای از او خواسته که با کوستار خود بخوابد

[ad_1]

در بخشی از خاطرات آینده او که در Vanity Fair، شارون استون نشان داد كه یك تهیه كننده فیلم در یك تلاش نادرست برای بهبود شیمی بین او و بازیگر دیگری پا را فراتر گذاشته است. استون درباره این برخورد نامناسب استثماری نوشت: “تولیدكننده مرد ناشناس” برای من توضیح داد كه چرا باید كاستار خود را لعنت كنم تا بتوانیم شیمی روی صفحه داشته باشیم.

“استون ادامه داد خودی. “من احساس کردم که آنها می توانستند فقط یک استار با استعداد استخدام کنند ، کسی که می تواند صحنه ای را تحویل دهد و خطوط او را به یاد بیاورد...

Read More