کوهنوردی tagged posts

14 چکمه ناز کوهنوردی برای پوشیدن در تمام ماجراهای بیرونی خود

[ad_1]

با گرم شدن هوا به طور رسمی در اینجا ، ما کمد لباس های خود را برای یک دختر تابستانی آماده می کنیم – و چکمه های زیبا کوهپیمایی در بالای لیست ما برای تفریحات پر از طبیعت هستند. اگر چند ماه آینده بیشتر وقت خود را در فضای باز سپری کنید ، راحتی مهم است – و تعداد کمی کفش مانند یک چکمه محکم ، دوام و پشتیبانی چند ساعته را ارائه می دهند.

کفش ها و چکمه های کوهنوردی با در نظر گرفتن عملکرد ساخته شده اند و جفت مناسب باید تعداد زیادی جعبه را بررسی کند...

Read More