گذراندن tagged posts

شش زن در مورد چگونگی برنامه ریزی برای گذراندن پرتحرک ترین تابستان تاریخ

[ad_1]

کریستال * ، 21 ساله در اوهایو ، در تمام شیوع بیماری با پدر و مادرش زندگی کرده و چند بار برای بیرون آمدن با مردم ارتباط برقرار کرده است. او می گوید: “صادقانه بگویم ، من احساس نمی کنم آنها ارزش این را داشتند.” “بیرون رفتن خوب بود ، اما من همچنین احساس کردم ، چرا این خطر را برای افرادی که حتی دوستشان ندارم و با آنها طنین انداز نیستم؟”

میا * ، 30 ساله در لس آنجلس ، همچنین در مورد راهی که می خواهد قرار بگیرد دوباره تجدید نظر می کند...

Read More